Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

excel_logo

Kestus: 15 akadeemilist tundi.

Investeering:
260 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja käidelda suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

Eelteadmised ja oskused:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • lintide süsteem;
  • oma nupurea loomine, lisatavad korraldused.
 • Andmete importimine:
  • andmete importimise ja eksportimise vahendid;
  • import Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, Internetist;
  • imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites;
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
  • imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
  • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites;
  • numbri, protsendi ja tekstivormingud;
  • andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
  • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
 • Kleepimine ja andmete märgistamine:
  • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
 • Töötamine tabeliga:
  • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
  • ridade külmutamine;
  • linkimine;
  • ridade ja veergude jaotamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
  • andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
  • loendus (Count, CountA, CountIF);
  • ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
  • tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
  • mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
  • otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
  • kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
  • tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concatenate, Trim, Left, Right, Mid jt);
  • nimeliste piirkondade kasutamine.
 • Lahendajad ja analüüsivahendid:
  • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
  • stsenaariumid;
  • sorteerimine;
  • filtreerimine, tingimustega filtrid;
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
  • vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
  • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
  • risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine;
  • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
  • valemite auditeerimine ja jälitamine.
 • Piirangute seadmine:
  • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
 • Ühine koostöö:
  • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
  • tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
 • Diagramm:
  • diagrammi koostamine ja täiendamine;
  • mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine;
  • töö diagrammi skaalaga.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid;
 • kasutada erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida;
 • importida andmeid, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Mari Käis või Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Exceli makrode loomine Visual Basicus

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba