Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

excel_logo

Kestus: 12 akadeemilist tundi (alates 3 osalejat grupis) / Väike grupp (kuni 2 osalejat) 8 akadeemilist tundi ühel päeval
Investeering: 220 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Töötajad, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse (MS Excel) võimalusi ning tutvuda nippidega, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendavad töö efektiivsust.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus). Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust ei nõuta.

Sisu:

 • Töö alustamine tabelarvutusprogrammiga MS Excel:
  • MS Exceli akna ülesehitus, menüü-lint, valemiriba, töölehed, tööraamat ja selle põhimõte;
  • uue tööraamatu loomine;
  • töölehtede lisamine, ümbernimetamine, kustutamine;
  • andmete sisestamine Exceli tabelisse;
  • erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
  • lahtritele info jagamine kommentaaride abil;
  • tööd kiirendavad nipid.
 • Töö hiirega:
  • märgistamine;
  • ridade ja veergude lisamine;
  • väljade kopeerimine ja ümbertõstmine;
  • andmete paigutamine hiire abil.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • kujundamine lindi Home (Avaleht) nuppudega;
  • kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades;
  • tabeli vormindamine arvutava tabelina;
  • lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
  • vormingute eemaldamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • oma valemi koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine);
  • sulgude kasutamine valemites;
  • lahtri aadresside kasutamine arvutustes, absoluutne aadress;
  • enamkasutatavate funktsioonide koostamine ja kasutamine (Sum, Average, Count, Max, Min);
  • olemasolevas tabelis funktsioonide lisamine ja tabeli täitmine;
  • funktsioonide analüüsimine;
  • Exceli arvutav tabel.
 • Diagramm:
  • diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest;
  • diagrammi kujundamine;
  • andmete lisamine diagrammi.
 • Printimine:
  • printimise eelvaade, printimise valikud, lehekülje häälestus;
  • olulisemad seaded lehe määrangus.
 • Tabelite analüüsimine:
  • sorteerimine;
  • filtreerimine;
  • vahekokkuvõtted;
  • liigendtabel (PivotTable).

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid, kasutada olemasolevaid tabeleid;
 • kasutada lihtsamaid funktsioone ning koostada diagramm;
 • teostada korrektselt tabelite väljatrükki.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Arvo Saat või Mari Käis

Jätkukoolitusena soovitame: Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba