Arvutikasutaja baaskoolitus

microsoft-office-logo1

Kestus: 15 akadeemilist tundi

Investeering:  250€ + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Algajad arvutikasutajad, iseõppijad, kõik, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi. 

Eesmärk:
Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil:

 • õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine;
 • enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel;
 • saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Eelteadmised:
Eelteadmisi ei nõuta, kasuks tuleb hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu:

 • Arvutitöö Windowsi keskkonnas:
  • arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused;
  • töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega.
 • Failihaldus:
  • Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogi loomine;
  • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • Tekstitöötlus:
  • sissejuhatus MS Wordi, teksti sisestamine, töö salvestamine;
  • teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine;
  • teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine;
  • päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine;
  • tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine;
  • dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine.
 • Tabelarvutus:
  • sissejuhatus MS Excelisse, andmete sisestamine;
  • töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine);
  • töö salvestamine;
  • tabeli kujundamine;
  • oma valemite koostamine, enamkasutatavad funktsioonid (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus);
  • diagrammide loomine, printimine, diagrammi kujundamine.
 • Internet ja e-mail:
  • sissejuhatus Internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga, www- aadresside ülesehitus;
  • infootsing internetis, otsingumootorid;
  • www-lehekülgede, piltide salvestamine, järjehoidjate kasutamine;
  • e-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid;
  • kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine;
  • faili lisamine kirjale.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • töötada iseseisvalt Windows keskkonnas erinevate tarkvaraprogrammidega;
 • hallata ja koostada erinevaid dokumente (MS Word) ja tabeleid (MS Excel);
 • kasutada e-posti ja Interneti otsingusüsteeme.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaMari Käis või Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Professionaalne arvutikasutamine

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba