Õppekorralduse alused

Täiskasvanute koolituse õppekorralduse alused Tallinna Arvutikoolis

Üldsätted

 • Täiskasvanute koolituse korraldamise aluseks Tallinna Arvutikool OÜ-s on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid.
 • Õppetöö toimub Tallinna Arvutikool OÜ koolituskalendri ja ajakava alusel.
 • Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 • Koolitus toimub enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.akoolitus.ee.

Õpperuumid

 • Tallinna Arvutikool OÜ õpperuumid asuvad aadressil Suur-Sõjamäe 10, Tallinn.
 • Vajadusel kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse, sisekoolitused toimuvad soovi korral Tellija ruumides.
 • Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid.
 • Koolituse õppematerjalid on osalejale tasuta või koolituse hinna sees.

Koolitusele registreerumine

 • Koolitusele registreeruja tutvub koolituse sisukirjeldusega
 • Koolitusele registreerumine toimub kodulehel vastava koolituse registreerumisvormi täitmisel kodulehel www.akoolitus.ee.
 • Infot registreerumise kohta saab telefonil 5175606 ja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Koolituse eest tasumine

 • Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-postiga.
 • Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
 • Osaliselt tagastame õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms.)

Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

 • Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-postiga aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 5175606.
 • Tallinna Arvutikool OÜ omab õigust koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
 • Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

Koolituse korraldamine ja lõpetamine

 • Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses registreerimislehe.
 • Koolitusel osaleja täidab koolitaja palvel koolituse lõpus tagasisidevormid.
 • Koolituse lõppedes väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituse osalejale, kes on omandanud antud koolituse õpiväljundid.
 • Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse tõend.

Koolitusel osaleja õigused ja kohustused

Koolitusel osalejal on õigus:

 • enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
 • tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

Koolitusel osalejal on kohustus:

 • täita Tallinna Arvutikool OÜ poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
 • tegutseda hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Tallinna Arvutikool OÜ töötajate korraldustele;
 • hoida tema kasutusse antud õppevahendeid ja Tallinna Arvutikool OÜ vara.

Muud tingimused

 • Tallinna Arvutikool OÜ-l on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid enne koolituse toimumist.
 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale.
 • Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Tallinna Arvutikool OÜ kirjaliku nõusolekuta.
SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba