MS PowerPoint põhikoolitus

powerpoint_logo

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 180 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Juhid, müügijuhid, turundusjuhid, tootejuhid, tegevjuhid, pressiesindajad, koolitajad – kõik töötajad, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest, terviklikkusest ja esitamise efektsusest.

Eesmärk:
Koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel, soovitav Arvutikasutaja baaskoolituse läbimine või samal tasemel teadmised ja oskused.

Sisu:

 • Töö alustamine:
  • digitaalettekande koostamise põhimõtted – kellele, milleks, kuidas jms
  • MS PowerPointi akna ülesehitus
  • uue esitlusega alustamine, lehekülje häälestus
  • näidismalli (soovitusliku sisuga) kasutamine (File, New)
  • kujundusmalli valimine
  • erinevad slaidimallid/paigutused (pealkirjaslaid, loeteluslaid, tabeli slaid, graafiku slaid, slaid teksti ja graafikaga, tühi slaid) valitud kujundusmallil
  • slaidide lisamine ja täitmine nõutud sisuga
 • Teksti lisamine slaidile:
  • pealkirja tekst
  • liigendatud sisu teksti kasutamine
  • tekstikasti lisamine slaidile
 • Objektide lisamine:
  • fotode kärpimine, pakkimine ja muutmine, fotoalbumi loomine
  • andmetabelite ja diagrammide lisamine slaidile (PowerPointi keskkonnas)
  • organisatsiooni jm struktuuriskeemid
  • liikumine slaidide vahel (Action Buttons)
  • hüperlingi lisamine
  • jaluse lisamine/eemaldamine ja rakendamine
  • ettekande koostaja märkmete lisamine slaididele
  • slaidide lisamine teistest ettekannetest
 • Erinevate vaadete kasutamine:
  • tavaline/normaalvaade – akna ehitus, slaidid või liigendus
  • slaidide järjekorra muutmine sorteerimisvaates
  • slaidide peitmine
 • Efektide lisamine:
  • animatsiooniefektide rakendamine erinevatele PowerPoint'i objektidele
  • slaidisiire/slaidivahetus, esitluse ajastamine
 • Salvestamine:
  • slaidide (digitaalettekande) salvestamine
  • ettekande salvestamine slaidiseansina
  • PDF faili salvestamine
 • Ettevalmistused esitluseks:
  • jaotusmaterjali loomine slaididest ja printimine (slaidid, jaotusmaterjalid, märkmed)
  • digitaalettekande pakkimine
 • Esitluse näitamine:
  • liikumine ettekande ajal, navigatsioonimenüü kasutamine
  • esinejavaate kasutamine

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • esitlusettekande kavandamise ja loomise põhitõdesid;
 • luua enda esitlust ja kasutada ettevõtte standardpõhju;
 • kujundada slaide lihtsalt;
 • õigesti lisada slaididele pilte, tabeleid, skeeme;
 • lisada slaididele liikumisefekte;
 • slaidiprogrammi valmistada ette esitluseks;
 • slaidiprogrammi esitamise „Head Tava“, st. oskab hinnata esitluse kvaliteeti.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaArvo Saat, Viivi Jokk, Heidi Sild või Mari Käis

Jätkukoolitusena soovitame: MS PowerPoint edasijõudnutele

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba